Hướng dẫn thêm sản phẩm mới trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào Thiết lập sản phẩm

- Cách 1: Vào Menu > Chọn Thiết lập sản phẩm trong mục Chức năng.

- Cách 2: Vào Bán hàng > Chọn Thêm sản phẩm ở thanh điều hướng.