Chính sách bảo hành đổi trả

1. Chính sách cài đặt 

- Phạm vi cung cấp dịch vụ: Toàn quốc.

- Chính sách cài đặt:

  • Việc cài đặt được diễn ra và hoàn thiện trong vòng 7 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).
  • Khách hàng được chọn địa điểm cài đặt (tại văn phòng Chotdon.vn hoặc văn phòng của khách hàng).

2. Chính sách bảo trì

Trong quá trình vận hành phần mềm mọi trường hợp lỗi do chương trình đều sẽ được hỗ trợ khắc phục.

Thời gian bảo hành được bắt đầu tính từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

Bảo hành cho đến khi hợp đồng chính hết hiệu lực.

3. Chính sách thanh lý hợp đồng - hoàn tiền

Khách hàng được quyền thanh lý hợp đồng trong trường hợp Chotdon.vn không thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng đã ký.

Thủ tục thanh lý hợp đồng - hoàn tiền được thực hiện theo quy định của Pháp luật và tùy thuộc vào tình hình điều kiện thực tế. 

Call

0786602602