Bảng giá dịch vụ

Trial

Dùng thử
7
ngày
miễn phí
Liên kết 1 fanpage Liên kết 1 fanpage
Tối đa 1 nhân viên Tối đa 1 nhân viên
Đầy đủ tất cả tính năng Đầy đủ tất cả tính năng
số lượng đơn Giới hạn 300 Đơn
ĐĂNG KÝ NGAY

Basic

Từ
200.000
vnđ
mỗi tháng
Không giới hạn liên kết page Không giới hạn liên kết page
Không giới hạn nhân viên Không giới hạn nhân viên
Đầy đủ tất cả tính năng Đầy đủ tất cả tính năng
số lượng đơn Giới hạn 800 Đơn/tháng
Thời gian gói Thời gian gói
ĐĂNG KÝ NGAY

Premium

Từ
580.000
vnđ
mỗi tháng
Không giới hạn liên kết page Không giới hạn liên kết page
Không giới hạn nhân viên Không giới hạn nhân viên
Đầy đủ tất cả tính năng Đầy đủ tất cả tính năng
số lượng đơn Giới hạn 2.500 Đơn/tháng
Thời gian gói Thời gian gói
ĐĂNG KÝ NGAY

VIP

Từ
900.000
vnđ
mỗi tháng
Không giới hạn liên kết page Không giới hạn liên kết page
Không giới hạn nhân viên Không giới hạn nhân viên
Đầy đủ tất cả tính năng Đầy đủ tất cả tính năng
Không giới hạn số đơn hàng Không giới hạn số đơn hàng
Thời gian gói Thời gian gói
ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký nhận tư vấn

Vui lòng để lại thông tin cá nhân chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất có thể

Đăng ký tư vấn