Bảng giá dịch vụ

TRIAL

MIỄN PHÍ DÙNG THỬ
Liên kết 1 fanpage Liên kết 1 fanpage
Tối đa 1 nhân viên Tối đa 1 nhân viên
Đầy đủ tất cả tính năng Đầy đủ tất cả tính năng
số lượng đơn Giới hạn 500 Đơn/tháng
Dùng thử

BASIC

Từ
200.000
vnđ
mỗi tháng
Không giới hạn liên kết page Không giới hạn liên kết page
Không giới hạn nhân viên Không giới hạn nhân viên
Đầy đủ tất cả tính năng Đầy đủ tất cả tính năng
số lượng đơn Giới hạn 2000 Đơn/tháng
Thời gian gói Thời gian
Dùng thử

PRO

Từ
580.000
vnđ
mỗi tháng
Không giới hạn liên kết page Không giới hạn liên kết page
Không giới hạn nhân viên Không giới hạn nhân viên
Đầy đủ tất cả tính năng Đầy đủ tất cả tính năng
số lượng đơn Giới hạn 5000 Đơn/tháng
Thời gian gói Thời gian
Dùng thử

VIP

Từ
900.000
vnđ
mỗi tháng
Không giới hạn liên kết page Không giới hạn liên kết page
Không giới hạn nhân viên Không giới hạn nhân viên
Đầy đủ tất cả tính năng Đầy đủ tất cả tính năng
Không giới hạn số đơn hàng Không giới hạn đơn hàng
Thời gian gói Thời gian
Dùng thử

Đăng ký nhận tư vấn

Vui lòng để lại thông tin cá nhân chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất có thể

{{ errors.first('name') }}
{{ errors.first('phone') }}
{{ errors.first('content') }}
Đăng ký tư vấn
Call

0786602602