Hướng dẫn tạo bình luận mẫu trên điện thoại

Chotdon.vn hỗ trợ người dùng tạo bình luận mẫu, giúp rút ngắn thời gian nhắn tin cho khách hàng.

Bình luận mẫu sẽ được xuất hiện ở tính năng Phản hồi khách hàng trong chi tiết một bài viết.

  • Ví dụ: Bạn tạo cú pháp SDT với nội dung đầy đủ là “Dạ! Số điện thoại shop là 0786 602 602".

Vậy khi trả lời bình luận khách hàng bạn chỉ cần chọn vào cú pháp phía trên SDT là nội dung đầy đủ sẽ tự động hiện ra, rút ngắn thời gian trả lời khách hàng.