Hướng dẫn tham gia giới thiệu bạn bè nhận ưu đãi khủng

1. Giới thiệu bạn bè trên website thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Bấm vào icon ảnh đại diện.

Bước 2: Chọn Giới thiệu.

Bước 3: Nhập Mã giới thiệu từ bạn bè hoặc lấy Mã giới thiệu của bạn.

Graphical user interface, application, TeamsDescription automatically generated

2. Trên điện thoại các bạn thực hiện các bước sau

Bước 1: Vào Menu.

Bước 2: Chọn Giới thiệu.

Bước 3: Nhập Mã giới thiệu từ bạn bè hoặc lấy Mã giới thiệu của bạn.