Hướng dẫn tạo Mini Game Livestream trên điện thoại

Minigame giúp thu hút nhiều người xem, nhiều lượt tương tác từ khách hàng hơn.

Bước 1: Chọn Bán hàng > Vào chi tiết một bài viết hoặc livestream.

Bước 2: Chọn Minigame.

Bước 3: Chọn thể loại minigame trong mục Lựa chọn loại game.

Bước 4: Thiết lập câu hỏi và câu trả lời.

Bước 5: Nhấn LƯU & TIẾP TỤC.

Bước 6: Chọn QUAY THƯỞNG để chọn người trúng thưởng.

Chotdon.vn sẽ tự động lọc ra những bình luận có câu trả lời đúng và hiển thị kết quả người đạt giải bên dưới. 

Màn hình gồm các chức năng chính sau:

- Phần gợi ý câu trả lời: bấm vào từng chữ bạn gợi ý lên cho người chơi.

- Biểu tượng răng cưa màu xanh: để quay trở về màn hình Thiết lập câu hỏi.

- Biểu tượng scan màu cam: dùng để lật màn hình lại.

Bước 7: Chọn QUAY SỐ NGAY để tìm ra người trúng thưởng.

Màn hình gồm các chức năng chính như:

- Nút quay lại màn hình chơi game.

- Nút đảo ngược.

- Danh sách trúng thưởng: có thể quay nhiều lần để chọn ra nhiều người trúng.