Giới thiệu các chức năng chính trên ứng dụng Chotdon.vn

Chotdon.vn có 5 phần chính:

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

1. Báo cáo

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

2. Bán hàng