Hướng dẫn tạo nhãn khách hàng trên điện thoại

Để thiết lập nhãn khách hàng bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào nhãn khách hàng

- Cách 1: Vào Menu > Chọn Nhãn khách hàng.

- Cách 2: Vào Khách hàng > Chọn Thêm nhãn KH trên thanh điều hướng nhanh.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Bước 2: Thêm nhãn mới

Chọn vào Thêm nhãn mới > Điền thông tin nhãn > Chọn màu để dễ nhận diện nhãn > Nhấn Lưu để hoàn tất.