Hướng dẫn tạo đơn cho khách hàng trên website

Sau khi Đăng nhập vào Chotdon.vnLiên kết fanpage (Xem hướng dẫn liên kết fanpage).

Chọn Danh sách bài viết trên thanh menu phía bên trái.

Làm quen với giao diện của Danh sách bài viết.

Chọn fanpage muốn xem các bài viết.

Theo dõi các thông số like, bình luận, share và tổng đơn hàng ở phía dưới mỗi bài viết.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Để xem chi tiết các thông tin bình luận và đơn hàng của bài viết hãy bấm vào Chi tiết hoặc bấm vào hình của bài viết.

1. Quản lý bình luận và quản lý đơn hàng

Giao diện chi tiết của bài viết sẽ được xuất hiện như bên dưới.

Quản lý bình luận bao gồm tất cả bình luận trên bài viết.

Quản lý đơn hàng sẽ bao gồm tất cả đơn hàng của bài viết đó.