Hướng dẫn trả lời tin nhắn khách hàng trên điện thoại

Cách 1: Bấm trực tiếp vào biểu tượng tin nhắn trên thanh điều hướng.

Cách 2: Vào Khách hàng > Chọn biểu tượng 3 chấm > Chọn Nhắn tin.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Trong màn hình tin nhắn tổng và chi tiết tin nhắn từng khách hàng bạn có thể trực tiếp tạo đơn cho khách hàng.