Hướng dẫn tạo bình luận mẫu trên website

Bình luận mẫu sẽ được xuất hiện ở mục Phản hồi trong Danh sách bình luận của mỗi bài viết.

huong-dan-tao-binh-luan-mau-tren-website

Bước 1: Truy cập Cài đặt bán hàng trên thanh điều hướng bên trái > Chọn Cài đặt bình luận.

huong-dan-tao-binh-luan-mau-tren-website

Bước 2: Chọn Thêm mới > Điền đầy đủ thông tin > Nhấn Lưu để hoàn tất.

huong-dan-tao-binh-luan-mau-tren-website

 

Để điều chỉnh các bình luận mẫu hoặc xóa bình luận mẫu thực hiện theo hình bên dưới.

huong-dan-tao-binh-luan-mau-tren-website

Chúc các bạn thành công!

Liên hệ 0786 602 602 hoặc Chotdon.vn - Quản lý livestream bán hàng để được tư vấn

Call

0786602602